Happening, vernisáž výstavy – Pravdivý proherní automat v Holešově

KDY: pondělí 6. ŘÍJNA V 17 hod.

KDE: Elektrocentrum Karhan (Palackého 519, Holešov)

Další „herna“ v Holešově. Nyní s pravdivým proherním automatem.

20140613_182054

V pondělí 6. října bude v Holešově otevřena další „herna“. V té mohou návštěvníci vyhrát exekuci, pobyt za mřížemi či rozpad rodiny.

Vinou vládnoucí koalice v Holešově občané města nebudou moci závazně rozhodnout o hazardu v možném platném referendu, souběžně s komunálními volbami. Proto chceme alespoň touto formou poukázat na závažná rizika spojená s hazardem, kteří odborníci srovnávají např. s drogovou závislostí.

Jedná se o instalaci převzaté výstavy z Bystřice pod Hostýnem, kterou připravil Okrašlovací a zábavní spolek společně s výtvarníkem Lukášem Houdkem. Výstava se koná s laskavým svolením autora.

Během vernisáže vystoupí muzika Hudecká partyja.

Pořádá iniciativa Holešov bez Hazardu.

Reklamy

VĚTŠINU ZASTUPITELŮ HOLEŠOVA VÝSLEDEK REFERENDA PATRNĚ NEZAJÍMÁ

V pátek 12. září jsme poslali 22 zastupitelům města Holešova (nikoliv zastupitelce Čajkové, jejíž email nemáme k dispozici) elektronickou zprávu tohoto znění:

„…V sobotu 6. září se v Holešově konalo místní referendum. Přes 90 procent hlasujících občanů se v něm vyslovilo pro naprostý zákaz proherních automatů. Budete respektovat jednoznačně projevenou vůli občanů a učiníte vše proto, aby byl s okamžitou platností v Holešově zakázán hazard ve smyslu položené otázky u referenda? Zákony ČR Vám to umožňují a můžete tak učinit na nadcházejícím Zastupitelstvu města dne 22. září 2014. Není jisté, že ve své službě občanům budete pokračovat i po říjnových komunálních volbách. I proto se Vám nyní nabízí jedinečná příležitost vyhovět obyvatelům Holešova. Dovolujeme si Vás požádat o osobní vyjádření do středy 17. září, poté také Vaši odpověď zveřejníme…“

Na jasně položenou otázku nám odpovědělo pouze sedm zastupitelů. Z nichž jednoznačně ANO odpovědělo pět zastupitelů – Pavel Karhan, Josef Bartošek, Lenka Dúbravčíková, Zdeněk Hlobil a Ludmila Hřeben Štaudnerová.

S ohledem na nízký počet odpovědí zastupitelů zveřejníme, oproti našemu původnímu záměru, také obsáhlejší odpovědi, které by se daly vnímat jako ano s výhradou. Paní zastupitelka Ságnerová uvedla: „nebudu hlasovat pro plošný zákaz obecně čehokoliv, nebudu tolerovat přítomnost heren v blízkosti škol, kulturních zařízení, v historickém středu města a na místech, kde je přítomnost takovýchto zařízení nepatřičná.“ Paní Ivana Bozděchová odpověděla: „Jsem pro upravení pravidel resp. dodržování již platných regulací výskytu heren v blízkosti veřejných budov a škol. Tím by nemohlo dojít k situaci, která pobouřila část obyvatel Holešova, a to k provozování hazardu v dnes fungujících hernách na náměstí nebo na Masarykově ulici.“

K tomu dodáváme, že dříve platná regulace (100 metrový „regulativ“ vzdálenosti heren od škol apod.) byl ze zákona již před delší dobou odstraněn. Podrobnější informace by k tomuto případně mohli sdělit bývalí poslanci z řad zastupitelů města. Navíc v Holešově žádná regulující vyhláška neplatí. Další kasina, herny mohou bez dalšího v našem městě vznikat i nadále.

Zbývající zastupitele patrně komunikace s občany příliš nezajímá (v případě nedoručení výše uvedené otázky můžeme případnou odpověď ještě dodatečně uvést). Povětšinou se na jasně položenou otázku však nevyjádřili stejní zastupitelé, kteří zabránili, aby se referendum k hazardu uskutečnilo v termínu souběžném s nadcházejícími komunálními volbami, kde byla reálná šance na platnost (podmínka 35% účasti). Jejich vinou se z referenda z 6. září stala „jen“ předražená anketa za více jak 100 tisíc korun. Navíc se zdá, že zde jasně vyjádřenou vůli 90 % hlasujících budou tito nekomunikující zastupitelé (ponejvíce z vládnoucí ODS – ČSSD a Koalice pro Holešov) nadále ignorovat.

20131106_122002

Referendum o hazardu poprvé v Holešově – významný prvek přímé demokracie

Naší snahou bylo a stále je, aby referendum proběhlo v termínu komunálních voleb. Zastupitelé však rozhodli o konání referenda v sobotu 6. září. Doba, po kterou referendum proběhne, je také zkrácena na jeden den (na rozdíl od voleb).

Pravidla jsou nastavena tak, že referenda jsou téměř neprůchodná, především pro zákonem požadovanou 35% účast. Volby například tak přísnou podmínku nemají. V naší zemi na této podmínce ztroskotá většina referend, pokud jsou konána samostatně. Proto jsme usilovali o spojení referenda s volbami.

I když tedy Referendum proběhne v sobotu 6. září stále ještě může soud nařídit konání referenda v termínu podzimních komunálních voleb (10. a 11. října).

V každém případě vás chceme povzbudit, jako občany města Holešova a obcí Tučapy, Dobrotice, Količín a Žop, využijte příležitosti vyjádřit svůj názor na neřešený problém hazardu v Holešově.

Milan Svoboda, správce sboru Jednoty bratrské

20140416_140331

PROHLÁŠENÍ INICIATIVY HOLEŠOV BEZ HAZARDU K TERMÍNU REFERENDA

Od počátku naší snahy vyvolat referendum k hazardu v našem městě jsme deklarovali, že reálnou naději na závaznost má pouze v případě, že se uskuteční souběžně s nadcházejícími komunálními volbami. A to kvůli podmínce 35% voličské účasti nezbytnou pro platnost. Tento náš záměr podpořilo podpisem více jak 20 % voličů města a jeho místních částí. Bohužel se proti němu postavila necelá desítka jiných občanů města, zastupitelé z ODS – ČSSD a Koalice pro Holešov.

casino

Dne 15. 8. proto zmocněnec petičního výboru Ing. Pavel Karhan podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně s návrhem na vyhlášení místního referenda, dle přání tisíců občanů, souběžně s termínem nadcházejících voleb v říjnu. V případě kladného rozhodnutí soudu by se pak referendum v tomto termínu konalo!

Vyzýváme pana starostu Svobodu a místostarosty Chmelaře a Seiferta, aby oni i další zastupitelé z jejich politických uskupení nadále nehazardovali s důvěrou občanů i s finančními prostředky města. Vážně totiž hrozí, že referendum, jež proti smyslu zákona prosadili na sobotu 6. září, se stane předraženou nezávaznou anketou za více jak 100 tisíc korun z veřejných prostředků. V případě kladného vyjádření soudu, pak k témuž proběhne referendum druhé s reálnou nadějí (v případě 35% voličské účasti) na závaznost a platnost. Pak by se již nejednalo o vrtoch vedení města s „anketou“ za desetitisíce korun z rozpočtu Holešova.

Po několikáté vyzýváme vedení města – umožněte obyvatelům Holešova a jeho místních částí svobodně a závazně projevit svoji vůli v referendu souběžně s volbami 10. a 11. října, nebojte se rozhodnutí vlastních občanů v právoplatném referendu.

SEDM STATEČNÝCH HOLEŠOVSKÝCH ZASTUPITELŮ

 

V pondělí 21. července byla úřady převzata jako bezchybná petice, kterou svým podpisem podpořilo více jak 20 % místně příslušných voličů z Holešova. Tato petice požaduje vypsání referenda k hazardu v našem městě souběžně s termínem voleb – tedy 10. a 11. října 2014. Jen tak je skutečně reálné, že referendum bude plnohodnotné, platné a závazné. V jiném termínu než je termín voleb totiž 35% voličů k referendu jistě nepřijde. Patrně s tímto očekávaným faktem kalkuluje současné vedení města (ODS – ČSSD – Koalice pro Holešov), které proti zdravému rozumu vyhlásilo referendum, měsíc před volbami, na 6. září.

Zastupitel Pavel Karhan vyzval další zastupitele k nápravě prostřednictvím svolání mimořádného zastupitelstva. Jeho výzvu podpořili tito zastupitelé: Josef Bartošek, MUDr Lenka Důbravčíková, Miroslav Kunc,  Zdeněk Hlobil, Ludmila Hřeben Štaudnerová, a MUDr Ivan Manďák. Těchto sedm statečných zastupitelů města se nebojí možnosti, že by referendum k hazardu mohlo být skutečně právoplatné, v případě jeho uskutečnění souběžně s volbami, a tím pádem také závazné i pro nové zastupitele, jež vzejdou z říjnových komunálních voleb.

Jeden z iniciátorů iniciativy Holešov bez hazardu, zastupitel Pavel Karhan k situaci kolem referenda uvádí: „Je smutné, že čtvrtstoletí po pádu totality kolem sebe vidím nový a ještě větší strach, bránící svobodnému rozhodování, volbě podle zdravého rozumu a morálních zásad. Když starosta na jednání zastupitelstva pronese ´počkej já si na Tebe něco zjistím a uvidíš´, anebo když osloví kolegu zastupitele ´ty ubožáku´, či ´prodejče kávovarů´ , mnohé včetně mě tím neurazí, ale shazuje úroveň funkce, která by měla patřit jen těm nejlepším z občanů města.“

Máme naději, že mezi zastupiteli se přece jen ještě naleznou další takoví, kteří se nenechají omezovat jakýmikoliv obavami či svými sobeckými zájmy, kteří se zasadí za to, aby plánované referendum mělo větší šanci na plnohodnotnost, právoplatnost v případě 35 % účasti voličů zároveň s volbami.

Jinak totiž první  referendum vyhlášené v kraji k tématu hazardu postrádá smysl a stává se z něj pouze předvolební šaškárna v režii pana starosty a jeho dvou místostarostů i jejich partají. O zbytečně vyhozených penězích z městského rozpočtu na předraženou „anketu“ ani nemluvě.

20131106_122002

Občané trvají na termínu referenda, otevřený dopis zastupitelům města.

Vážení zastupitelé našeho města, vážení kolegové.

Dovolte mi , abych Vám oznámil, že včera, dne 30.5. členové přípravného výboru pro konání místního referenda, doručili na podatelnu Mú návrh více než 2200 občanů na vypsání referenda proti hazardu v Holešově, v termínu komunálních voleb, tedy 10.a 11.10.2014. Termín odůvodňuji skutečností, že referendum je nástrojem ke zjištění veřejného názoru občanů města. Aby bylo objektivní je nutné oslovit otázkou co největší počet lidí a to nejen těch, kteří podepsali petici pro referendum. Tuto skutečnost v maximální míře splňuje právě námi navržený termín.

Z věcného hlediska nám vystupují následující varianty. Referendum již vyhlášené na návrh starosty v termínu 6.9. 2014 v žádném případě neosloví většinu občanů města a je velmi pravděpodobné (skoro jisté), že bude neplatné. V tomto případě přijdou vniveč finanční prostředky na něj vynaložené. Zastupitelé pak budou muset přijmout návrh na vyhlášení druhého referenda z vůle občanů podloženého peticí.

Vážení kolegové, s většinou z Vás mi bylo ctí spolupracovat již mnoho let, učinili jste mnoho moudrých rozhodnutí, jste úspěšnými ve svém osobním životě a právě proto Vás občané města postavili do role zastupitelů, tedy dali Vám právo zastupovat jejich názory. Mezi více než 2200 signatáři jsou zcela jistě i Vaši voliči. Dejte tedy přednost jim před koaličními dohodami, zabraňme plýtvání veřejnými prostředky vypsáním předem neplatného referenda. Každé chybné rozhodnutí lze napravit. Udělejme to. Vyzývám tímto pana starostu o svolání mimořádného zastupitelstva města.

Ing. Pavel Karhan

zastupitel města

20140630_161951

Pondělí 30. května – iniciátoři iniciativy Holešov bez hazardu (P. Karhan, Z. Krajcar, M. Svoboda) předávají na podatelně města petici (s více jak 2 200 podpisy občanů) za vyvolání referenda k hazardu souběžně s termínem voleb

OBČANÉ ŽÁDAJÍ REFERENDUM O HAZARDU SOUBĚŽNĚ S VOLBAMI

pozitivní změna

Více jak 2200 občanů svým podpisem žádá v petici vyvolání referenda o hazardu v Holešově souběžně s komunálními volbami. Tuto informaci sdělil zastupitel Pavel Karhan na úterním Zastupitelstvu města. Tato zpráva způsobila přerušení jednání panem starostou a po následném půlhodinovém koaličním jednání (ODS – ČSSD – Koalice pro Holešov) byl odhlasován jeho návrh na konání referenda dne 6. září 2014, více jak měsíc před volbami, navíc v době dovolených.

Naplánování referenda mimo termín voleb je v české komunální politice známým trikem, který s téměř 100% jistotou zajistí jeho neplatnost, z důvodu nedostatečné účasti voličů (podmínkou je 35%). Vzpomeňme na volby do Evropského parlamentu s 18 % účastí.

Po několikaměsíčním úsilí iniciativy Holešov bez hazardu a pečlivém sběru tisíců podpisů k petici, nutných pro vyvolání referenda v Holešově souběžně s volbami tak hrozí, že budou nakonec referenda dvě. Těsně k nule se tak přiblíží šance na to, aby referendum bylo právoplatné.

Postup vládnoucích stran v našem městě vnímáme jako obstrukci, která hraje do karet obchodníkům s lidským neštěstím, provozovatelům hazardu. Vnímáme jej jako výraznou, naprosto zbytečnou komplikaci, která umožní zachovat hazard v Holešově na dobu neurčitou. Tuto obstrukci vnímáme jako znevážení podpisem stvrzeného vyjádření vůle více jak dvou tisíců občanů. Bojí se pan starosta a jeho dva místostarostové uspořádat referendum se závazným výsledkem? Chtějí si tak nechat otevřená zadní vrátka pro další setrvání hazardu v Holešově? Po červnovém zastupitelstvu o tomto snad může pochybovat jen málokdo.

Nechceme zklamat důvěru občanů, kterou nám svým podpisem projevili. Vyzveme proto jednotlivé zastupitele (napříč politickým spektrem) a pokusíme se vyvolat mimořádné jednání zastupitelstva, které by umožnilo uskutečnění referenda v termínu voleb. O postoji konkrétních zastupitelů budeme informovat.

V Holešově 26. června 2014

Za iniciativu Holešov bez hazardu

Mgr. Zdeněk Krajcar

Ing.  Pavel Karhan

Mgr. Milan Svoboda